Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna