Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna