Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podatek akcyzowy i VAT
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna