Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna