Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie materiałów i energii
Pozycja grupowania:
Jednostka prawna
Jednostka
miary
Jednostka prawna