Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory ziemiopłodów
Pozycja grupowania:
Pokosy
Pozycja grupowania:
Łąki trwałe
Pozycja grupowania:
Zbiory z łąk trwałych wg sposobu użytkowania
Jednostka
miary
Pokos IŁąki trwałeŁąki użytkowane jako pastwiska
Pokos IŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.
Pokos IŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.
Pokos IŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę w postaci siana.
Pokos IIŁąki trwałeŁąki użytkowane jako pastwiska
Pokos IIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.
Pokos IIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.
Pokos IIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę w postaci siana.
Pokos IIIŁąki trwałeŁąki użytkowane jako pastwiska
Pokos IIIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.
Pokos IIIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.
Pokos IIIŁąki trwałeŁąki, z których zebrano trawę w postaci siana.