Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czytelnicy w bibliotekach publicznych
Pozycja grupowania:
Kategorie czytelników w bibliotekach publicznych
Jednostka
miary
Osoby uczące się
Osoby pracujące
Pozostali
Ogółem