Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Imprezy
Pozycja grupowania:
Rodzaj imprezy
Jednostka
miary
Konferencje, seminaria
Imprezy stacjonarne organizowane przez bibliotekę dla użytkowników
Imprezy on-line organizowane przez bibliotekę dla użytkowników