Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozycja grupowania:
Zmiany stanu funduszu
Jednostka
miary
stan funduszu na początek roku
zwiększenia ogółem
zmniejszenia ogółem
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego