Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na materiały biblioteczne
Pozycja grupowania:
Rodzaje wydatków na materiały biblioteczne
Jednostka
miary
Wydatki na licencjonowane zbiory elektroniczne do których biblioteka opłaciła dostęp (bazy danych, czasopisma, książki elektroniczne)
Wydatki na dokumenty elektroniczne
Wydatki na audiobooki
Wydatki na materiały audiowizualne
Wydatki na zbiory specjalne
Wydatki na prenumeratę czasopism
Wydatki na czasopisma
Wydatki na książki