Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zbiory biblioteczne - wpływy
Pozycja grupowania:
Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy
Jednostka
miary
Księgozbiór ogółem
Książki
Czasopisma
Liczba tytułów czasopism bieżących
w tym prenumerata
Zbiory specjalne
Rękopisy
Stare druki
Mikroformy
Druki muzyczne
Dokumenty kartograficzne
Dokumenty graficzne
Normy, opisy patentowe
Materiały audiowizualne
w tym audiobooki
Inne zbiory
Dokumenty elektroniczne