Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Budżet obywatelski
Pozycja grupowania:
Budżet obywatelski
Jednostka
miary
Zaplanowana kwota
Łączna wartość projetków poddanych pod głosowanie
Łączna wartość kosztorysowa projektów wybranych do realizacji