Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Punkty szczegółowej osnowy geodezyjnej zaliczone do 3 klasy
Pozycja grupowania:
Klasy osnowy szczegółowej - zaliczone do 3 kl.
Jednostka
miary
Szczegółowa osnowa pozioma II klasy