Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rok ostatniej modernizacji osnowy szczegółowej.
Pozycja grupowania:
Rodzaj modernizowanej osnowy
Jednostka
miary
Szczegółowa osnowa pozioma
Szczegółowa osnowa wysokościowa
Szczegółowa osnowa wielofunkcyjna