Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Własność intelektualna związana z nanotechnologią
Pozycja grupowania:
Rodzaj instrumentów własności intelektualnej
Jednostka
miary
patenty
Licencje
Umowy transferu technologii
Inne, proszę wymienić