Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii elektroenergetycznych
Pozycja grupowania:
Rodzaj napięć linii elektroenergetycznych
Jednostka
miary
750 kV
400 kV