Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Krwiodawcy
Pozycja grupowania:
dawcy krwi
Jednostka
miary
ogółem
honorowi
płatni