Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)
Pozycja grupowania:
Liczba miejsc
Pozycja grupowania:
Jednostki prowadzone przez powiat lub na jego zlecenie
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatDomy pomocy społecznej
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatDzienne domy pomocy
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMiejsca z usługami opiekuńczymi w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatKluby samopomocy
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatInne ośrodki wsparcia
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki interwencji kryzysowej
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez placówki specjalistycznego poradnictwa
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatNoclegownie
Liczba miejscPodmiot prowadzący – powiatOgrzewalnie