Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej o zasięgu gminnym
Pozycja grupowania:
Liczba osób korzystających
Pozycja grupowania:
Jednostki prowadzone przez gminę
Pozycja grupowania:
Wybrane rodzaje jednostek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej
Jednostka
miary
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaDomy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaOśrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaŚrodowiskowe domy samopomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaŚrodowiskowe domy samopomocy prowadzące miejsca całodobowe okresowego pobytu
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaKluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaDzienne domy pomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaSchroniska dla osób bezdomnych
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaSchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMiejsca z usługami opiekuńczymi w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaKluby samopomocy
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaInne ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione treningowe prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez domy pomocy społecznej
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez ośrodki wsparcia
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaMieszkania chronione wspierane prowadzone przez inne jednostki
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaNoclegownie
Liczba osób korzystającychPodmiot prowadzący – gminaOgrzewalnie