Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Donacje
Pozycja grupowania:
rodzaj pobrania krwi
Jednostka
miary
pobranych od pracowników resortu spraw wewnętrznych i administracji
pobranych przez ekipy wyjazdowe
pobranych w centrum krwiodawstwa