Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Leczeni z zaburzeniami psychicznymi po raz pierwszy w życiu
Pozycja grupowania:
zaburzenia
Pozycja grupowania:
płeć (o,m)
Jednostka
miary
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymiOgółem
Leczeni ogółem z zaburzeniami psychicznymiMężczyźni
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)Ogółem
Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi (F00- F09)Mężczyźni
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)Ogółem
Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu (F10)Mężczyźni
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)Ogółem
Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F11-F19)Mężczyźni
Schizofrenia (F20)Ogółem
Schizofrenia (F20)Mężczyźni
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)Ogółem
Zaburzenia schizotypowe: schizoafektywne i urojeniowe (bez schizofrenii) (F21-F29)Mężczyźni
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)Ogółem
Zaburzenia nastroju – afektywne (F30-F39)Mężczyźni
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)Ogółem
Zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40-F48)Mężczyźni
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)Ogółem
Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F50-F59)Mężczyźni
InneOgółem
InneMężczyźni