Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej
Pozycja grupowania:
Liczba etatów
Pozycja grupowania:
Stanowiska pracy w jednostkach systemu pomocy społecznej
Jednostka
miary
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyOgółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyOgółem pracownicy socjalni
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyOgółem pracownicy socjalni świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySłużby wojewody realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyInspektor do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyRegionalne ośrodki polityki społecznej
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyROPS - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyROPS - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyROPS - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyROPS - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyDomy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyDMzMDiKC - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyDMzMDiKC - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyDMzMDiKC - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyDMzMDiKC - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySchroniska dla osób bezdomnych
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOB - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOB - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOB - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOB - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySchroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOBzUO - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOBzUO - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOBzUO - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatySOBzUO - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyKluby samopomocy
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyKS - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyKS - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyKS - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyKS - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyInne ośrodki wsparcia
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyIOW - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyIOW - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyIOW - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyIOW - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPowiatowe centra pomocy rodzinie
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Dyrektor/kierownik
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Zastępca dyrektora/zastępca kierownika
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Kierownik działu, kierownik sekcji
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Pracownicy socjalni ogółem
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Pracownicy socjalni ogółem świadczący pracę socjalną w środowisku
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Starszy specjalista pracy socjalnej
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Specjalista pracy socjalnej
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Starszy pracownik socjalny
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Pracownik socjalny
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Główny specjalista
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Główny specjalista będący pracownikiem socjalnym
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Starszy specjalista pracy z rodziną
pracownicy etatowi w przeliczeniu na etatyPCPR - Specjalista pracy z rodziną
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia