Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci stacjonarni cudzoziemcy w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
grupy pacjentów
Jednostka
miary
ogółem
kobiety
dzieci i młodzież do 18 lat
osoby w wieku 65 lat i więcej