Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pacjenci stacjonarni w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładach rehabilitacji leczniczej
Pozycja grupowania:
grupy pacjentów
Pozycja grupowania:
sposób finansowania
Jednostka
miary
ogółemNFZ
ogółemZUS
ogółemKRUS
ogółemPFRON
ogółeminne instytucje
ogółempełnopłatni
kobietyNFZ
kobietyZUS
kobietyKRUS
kobietyPFRON
kobietyinne instytucje
kobietypełnopłatni
dzieci i młodzież do 18 latNFZ
dzieci i młodzież do 18 latZUS
dzieci i młodzież do 18 latKRUS
dzieci i młodzież do 18 latPFRON
dzieci i młodzież do 18 latinne instytucje
dzieci i młodzież do 18 latpełnopłatni
osoby w wieku 65 lat i więcejNFZ
osoby w wieku 65 lat i więcejZUS
osoby w wieku 65 lat i więcejKRUS
osoby w wieku 65 lat i więcejPFRON
osoby w wieku 65 lat i więcejinne instytucje
osoby w wieku 65 lat i więcejpełnopłatni