Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Pożyczki, poręczenia i gwarancje
Pozycja grupowania:
Udzielone organizacjom pozarządowym pożyczki, poręczenia i gwarancje
Jednostka
miary
PożyczkiUdzielone pożyczki, poręczenia, gwarancje
PożyczkiPożyczki, poręczenia, gwarancje udzielone spółdzielniom socjalnym
PoręczeniaUdzielone pożyczki, poręczenia, gwarancje
PoręczeniaPożyczki, poręczenia, gwarancje udzielone spółdzielniom socjalnym
GwarancjeUdzielone pożyczki, poręczenia, gwarancje
GwarancjePożyczki, poręczenia, gwarancje udzielone spółdzielniom socjalnym