Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań publicznych
Pozycja grupowania:
Środki finansowe przekazane na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej
Pozycja grupowania:
Przekazanie środków finansowych na prowadzenie placówek reintegracji społeczno-zawodowej.
Jednostka
miary
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej ogółemCentrum Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej ogółemKlub Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej ogółemWarsztat Terapii Zajęciowej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej ogółemZakład Aktywności Zawodowej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez gminę / powiat / województwoCentrum Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez gminę / powiat / województwoKlub Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez gminę / powiat / województwoWarsztat Terapii Zajęciowej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez gminę / powiat / województwoZakład Aktywności Zawodowej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez inne podmiotyCentrum Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez inne podmiotyKlub Integracji Społecznej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez inne podmiotyWarsztat Terapii Zajęciowej
Środki finansowe przekazane na placówki reintegracji społeczno-zawodowej prowadzone przez inne podmiotyZakład Aktywności Zawodowej