Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność związana z rozwojem gospodarki społecznej
Pozycja grupowania:
Stosowane inne formy współpracy z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej
Jednostka
miary
Inne