Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Woda pobrana na własne cele technologiczne
Pozycja grupowania:
województwo
Jednostka
miary
Województwa