Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wypisy z licencji na transport drogowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj licencji
Jednostka
miary
Przewozy osób samochodami osobowymi
Przewozy osób pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą