Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty