Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty