Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty