Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pozyskanie drewna (grubizny)
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty