Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyrost powierzchni gruntów leśnych
Pozycja grupowania:
TERYT (powiat)
Jednostka
miary
Powiaty