Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studenci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
Pozycja grupowania:
obywatelstwo
Pozycja grupowania:
w tym na studiach stacjonarnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje stypendiów dla studentów
Jednostka
miary
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednoczesnie stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednoczesnie stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendium rektora
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednoczesnie stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednoczesnie stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendium rektora
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcyOgółemstypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora
cudzoziemcyOgółemjednoczesnie stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcyOgółemjednoczesnie stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcyOgółemstypendium rektora
cudzoziemcyOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcyOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcystacjonarnestypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora
cudzoziemcystacjonarnejednoczesnie stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcystacjonarnejednoczesnie stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
cudzoziemcystacjonarnestypendium rektora
cudzoziemcystacjonarnestypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendia fundowane
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
ogółemOgółemtylko stypendium socjalne
ogółemOgółemstypendium dla osób z niepełnosprawnościami
ogółemOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora
ogółemOgółemjednoczesnie stypendium socjalne i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
ogółemOgółemjednoczesnie stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
ogółemOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium dla osób z niepełnosprawnościami
ogółemOgółemstypendium rektora
ogółemOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
ogółemOgółemtylko stypendia fundowane
ogółemOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia