Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Referenda powiatowe
Pozycja grupowania:
Referenda w sprawie
Pozycja grupowania:
Uprawnieni/oddane głosy
Jednostka
miary
Referenda w sprawie odwołania rady powiatuUprawnieni do głosowania
Referenda w sprawie odwołania rady powiatuOddane głosy
Referenda w sprawie odwołania rady powiatuOddane głosy ważne
Referenda w sprawie odwołania rady powiatuSkuteczność referendum - głosy "za"
Referenda w sprawie odwołania rady powiatuSkuteczność referendum - głosy "przeciw"
Referenda w sprawach innychUprawnieni do głosowania
Referenda w sprawach innychOddane głosy
Referenda w sprawach innychOddane głosy ważne
Referenda w sprawach innychSkuteczność referendum - głosy "za"
Referenda w sprawach innychSkuteczność referendum - głosy "przeciw"