Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w aptece, punkcie aptecznym
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Poziom wykształcenia pracujących w aptece/punkcie aptecznym
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemMgr farmacji
OgółemPraktykant
OgółemTechnik farmaceutyczny
KobietyOgółem
KobietyMgr farmacji
KobietyPraktykant
KobietyTechnik farmaceutyczny