Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj operatora
Pozycja grupowania:
Organizacja transportu publicznego
Jednostka
miary
Operatorzy publicznego transportu drogowegoOgółem
Operatorzy publicznego transportu drogowegoWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Operatorzy publicznego transportu drogowegoMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Operatorzy publicznego transportu drogowegoPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyOgółem
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport kolejowyOgółem
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport kolejowyWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport kolejowyMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport kolejowyPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym