Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie nanotechnologii
Pozycja grupowania:
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Jednostka
miary
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
inwestycyjne
bieżące
osobowe