Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Linie komunikacyjne
Pozycja grupowania:
Organizacja transportu publicznego
Jednostka
miary
Ogółem
Powiat w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Związek powiatów w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Porozumienie między powiatami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Związek powiatowo-gminny