Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
Pozycja grupowania:
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Jednostka
miary
Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
inwestycyjne
bieżące
osobowe