Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obciążenia administracyjne respondentów
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_12_W)
Pozycja grupowania:
Liczba (ZK08_12_K)
Jednostka
miary
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularzaLiczba
Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularzaLiczba