Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szkolenie funkcjonariusze
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_7_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_7_K)
Jednostka
miary
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoDoskonalenie zawodowe; kursy SW
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie specjalistyczne
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie wstępne; kurs przygotowawczy
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW: podoficer
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW: chorąży
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkolenie zawodowe w SW: oficer
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: ukończyło wyższe zawodowe
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: ukończyło wyższe magisterskie
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: ukończyło średnie
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: przerwało naukę
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: uczy się; wyższe zawodowe
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: uczy się; wyższe magisterskie
W tym funkcjionariusze pionu penitencjarnegoSzkoły: uczy się; średnie
W tym funkcjionariusze pionu ochronyDoskonalenie zawodowe; kursy SW
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie specjalistyczne
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie wstępne; kurs przygotowawczy
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW: podoficer
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW: chorąży
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkolenie zawodowe w SW: oficer
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: ukończyło wyższe zawodowe
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: ukończyło wyższe magisterskie
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: ukończyło średnie
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: przerwało naukę
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: uczy się; wyższe zawodowe
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: uczy się; wyższe magisterskie
W tym funkcjionariusze pionu ochronySzkoły: uczy się; średnie
Funkcjonariusze razemDoskonalenie zawodowe; kursy SW
Funkcjonariusze razemSzkolenie specjalistyczne
Funkcjonariusze razemSzkolenie wstępne; kurs przygotowawczy
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW: podoficer
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW: chorąży
Funkcjonariusze razemSzkolenie zawodowe w SW: oficer
Funkcjonariusze razemSzkoły: ukończyło wyższe zawodowe
Funkcjonariusze razemSzkoły: ukończyło wyższe magisterskie
Funkcjonariusze razemSzkoły: ukończyło średnie
Funkcjonariusze razemSzkoły: przerwało naukę
Funkcjonariusze razemSzkoły: uczy się; wyższe zawodowe
Funkcjonariusze razemSzkoły: uczy się; wyższe magisterskie
Funkcjonariusze razemSzkoły: uczy się; średnie