Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Absencja funkcjonariuszy w …… roku
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_8_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_8_K)
Jednostka
miary
Pełniący służbę w systemie wielozmianowymAbsencja z tytułu (dni): ogółem
Pełniący służbę w systemie wielozmianowymAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym innym członkiem rodziny
Pełniący służbę w systemie wielozmianowymAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
Pełniący służbę w systemie wielozmianowymAbsencja z tytułu (dni): zwolnienia lekarskie
Pełniący służbę w systemie jednozmianowyAbsencja z tytułu (dni): ogółem
Pełniący służbę w systemie jednozmianowyAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym innym członkiem rodziny
Pełniący służbę w systemie jednozmianowyAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
Pełniący służbę w systemie jednozmianowyAbsencja z tytułu (dni): zwolnienia lekarskie
W tym funkcjonariusze dział ochronyAbsencja z tytułu (dni): ogółem
W tym funkcjonariusze dział ochronyAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym innym członkiem rodziny
W tym funkcjonariusze dział ochronyAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
W tym funkcjonariusze dział ochronyAbsencja z tytułu (dni): zwolnienia lekarskie
Funkcjonariusze razemAbsencja z tytułu (dni): ogółem
Funkcjonariusze razemAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym innym członkiem rodziny
Funkcjonariusze razemAbsencja z tytułu (dni): zawolnienia od pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem do lat 14
Funkcjonariusze razemAbsencja z tytułu (dni): zwolnienia lekarskie