Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wychowawcy i terapeuci pionu penitencjarnego w … roku (funkcjonariusze i pracownicy)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - wiersz (ZK08_9_W)
Pozycja grupowania:
Wyszczególnienie - kolumna (ZK08_9_K)
Jednostka
miary
TerapeuciWykształcenie średnie
TerapeuciWykształcenie: Studium Nauczycielskie
TerapeuciWykształcenie wyższe w tym techniczne
TerapeuciWykształcenie wyższe pozostałe
TerapeuciWykształcenie wyższe prawnicze
TerapeuciWykształcenie wyższe socjologiczne
TerapeuciWykształcenie wyższe psychologiczne
TerapeuciWykształcenie wyższe pedagogiczne
TerapeuciWykształcenie rezem
WychowawcyWykształcenie średnie
WychowawcyWykształcenie: Studium Nauczycielskie
WychowawcyWykształcenie wyższe w tym techniczne
WychowawcyWykształcenie wyższe pozostałe
WychowawcyWykształcenie wyższe prawnicze
WychowawcyWykształcenie wyższe socjologiczne
WychowawcyWykształcenie wyższe psychologiczne
WychowawcyWykształcenie wyższe pedagogiczne
WychowawcyWykształcenie rezem