Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Choroby, zmiany chorobowe i pozostałości stwierdzone u żywych małż i w produktach rybołówstwa
Pozycja grupowania:
Rodzaje chorób, zmian chorobowych i pozostałości stwierdzone u żywych małż i w produktach rybołówstwa
Pozycja grupowania:
Kategorie zwierząt akwakultury
Jednostka
miary
dioksyny i dl-PCBMięczaki dwuskorupowe
dioksyny i dl-PCBRyby złowione w środowisku naturalnym
dioksyny i dl-PCBRyby hodowlane łososiowate
dioksyny i dl-PCBRyby hodowlane karpiowate
dioksyny i dl-PCBRyby hodowlane inne
dioksyny i dl-PCBInne produkty rybołówstwa
bakteryjneMięczaki dwuskorupowe
bakteryjneRyby złowione w środowisku naturalnym
bakteryjneRyby hodowlane łososiowate
bakteryjneRyby hodowlane karpiowate
bakteryjneRyby hodowlane inne
bakteryjneInne produkty rybołówstwa
parazytologiaMięczaki dwuskorupowe
parazytologiaRyby złowione w środowisku naturalnym
parazytologiaRyby hodowlane łososiowate
parazytologiaRyby hodowlane karpiowate
parazytologiaRyby hodowlane inne
parazytologiaInne produkty rybołówstwa
histaminaMięczaki dwuskorupowe
histaminaRyby złowione w środowisku naturalnym
histaminaRyby hodowlane łososiowate
histaminaRyby hodowlane karpiowate
histaminaRyby hodowlane inne
histaminaInne produkty rybołówstwa
IPNMięczaki dwuskorupowe
IPNRyby złowione w środowisku naturalnym
IPNRyby hodowlane łososiowate
IPNRyby hodowlane karpiowate
IPNRyby hodowlane inne
IPNInne produkty rybołówstwa
SVCMięczaki dwuskorupowe
SVCRyby złowione w środowisku naturalnym
SVCRyby hodowlane łososiowate
SVCRyby hodowlane karpiowate
SVCRyby hodowlane inne
SVCInne produkty rybołówstwa
VHSMięczaki dwuskorupowe
VHSRyby złowione w środowisku naturalnym
VHSRyby hodowlane łososiowate
VHSRyby hodowlane karpiowate
VHSRyby hodowlane inne
VHSInne produkty rybołówstwa
IHNMięczaki dwuskorupowe
IHNRyby złowione w środowisku naturalnym
IHNRyby hodowlane łososiowate
IHNRyby hodowlane karpiowate
IHNRyby hodowlane inne
IHNInne produkty rybołówstwa
ISAMięczaki dwuskorupowe
ISARyby złowione w środowisku naturalnym
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia