Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wystawy "nowych mediów"
Pozycja grupowania:
Rodzaje wystaw w galeriach
Jednostka
miary
Razem
W Polsce - krajowe
W Polsce - zagraniczne
W Polsce - międzynarodowe
Polskie za granicą