Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zużycie tłuszczu mlecznego do wytworzenia przetworów mlecznych
Pozycja grupowania:
Przetwory mleczne_tłuszcz
Jednostka
miary
Mleko pitne ogółem
Mleko surowe do spożycia
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5%
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5% pasteryzowane
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5% sterylizowane
Mleko pełne o zawartości tłuszczu co najmniej 3,5% UHT (w tym uperyzowane)
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8%
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8% pasteryzowane
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8% sterylizowane
Mleko półtłuste o zawartości tłuszczu co najmniej 1,5% i nie większej niż 1,8% UHT (w tym uperyzowane)
Kazeina i kazeiniany
Serwatka ogółem
Inne przetwory mleczne
Mleko odtłuszczone i maślanka zwrócone gospodarstwom
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki
Eksport i wewnątrzwspólnotowe wysyłki mleka i śmietanki do państw członkowskich UE
Inne zastosowania
Masło ogółem
Masło tradycyjne
Masło rekombinowane
Masło serwatkowe
Masło częściowo odwonione i odwodnione oraz olej maślany
Inne przetwory tłuszczowe ogółem
Inne przetwory tłuszczowe - masło o obniżonej zawartości tłuszczu
Inne przetwory tłuszczowe - pozostałe
Sery ogółem
Sery z mleka krowiego
Mleko o innej zawartości tłuszczu pasteryzowane
Mleko o innej zawartości tłuszczu sterylizowane
Mleko o innej zawartości tłuszczu UHT (w tym uperyzowane)
Maślanka
Śmietana i śmietanka ogółem
Mleko fermentowane ogółem (nie obejmuje maślanki)
Napoje na bazie mleka
Inne przetwory na bazie mleka (np.desery)
Mleko zagęszczone ogółem
Przetwory mleczne w proszku ogółem
Mleko w proszku kremowe (śmietanka w proszku)
Mleko w proszku pełne
Mleko w proszku częściowo odtłuszczone
Mleko w proszku odtłuszczone
Maślanka w proszku
Inne przetwory mleczne w proszku
Masło i inne przetwory z tłuszczu mlecznego ogółem (w ekwiwalencie masła o zawartości tłuszczu 82,00%)
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5%
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5% pasteyzowane
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5% sterylizowane
Mleko odtłuszczone o zawartości tłuszczu nie wiekszej niż 0,5% UHT (w tym uperyzowane)
Mleko o zawartości tłuszczu 3,2%
Mleko o zawartości tłuszczu 3,2% pasteryzowane
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia