Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość linii napowietrznych 110 kV
Pozycja grupowania:
Przekroje przewodów linii napowietrznych WN
Jednostka
miary
Ogółem
o przekroju nie większym niż 120 mm2
o przekroju 185 mm2
o przekroju 240 mm2
o przekroju 350 mm2
o przekroju 525 mm2 i więcej