Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Długość przyłączy
Pozycja grupowania:
Rodzaj przyłączeń
Pozycja grupowania:
Miasto, wieś
Jednostka
miary
RazemMiasto
RazemWieś
KabloweMiasto
KabloweWieś
NapowietrzneMiasto
NapowietrzneWieś
Napowietrzne - izolowaneMiasto
Napowietrzne - izolowaneWieś